Zbraně Simson

Roku 1856 bratři Löb a Moses Simsonovi zakoupili 1/3 kovárny a založili firmu Simson & Co, která se v následujících letech stala velkou kovozpracující firmou, vyrábějící zejména dělové hlavně, zbraně a pušky. Firma má z počátku přibližně 20 zaměstnanců.  Po Löbově smrti našel Moses Simson partnera v puškaři Karlu Luckovi a společně vybudovali továrnu s názvem Gewehrfabrik Simson und Luck, jež se zabývala výrobou armádních pušek. V roce 1871 byla výroba modernizována zavedením parních strojů a roku 1896 rozšířena o výrobu jízdních kol. Během I. světové války vyráběla pušky Mauser 98, bajonety, šavle, komponenty pro děla a podílela se na opravách pušek Mauser 98 a kulometů MG 08. 

clinometer Simson & Co Suhl

Po první světové válce, kdy Versailleská smlouva zakazovala Německu výrobu armádních zbraní, získala firma Simson ze státní zbrojovky v Erfurtu výrobní zařízení na pistole Parabellum P.08 a jako jediná v roce 1925 povolení k výrobě 10 000 kusů. Nakonec se v letech 1927–1933, vyrobilo přibližně 25 000 pistolí.
Tehdy zbrojovka nesla název Waffenfabriken Simson & Co.  

Kromě výroby náhradní dílů a celých armádních pistolí vyráběla také kapesní pistole v ráži 6,35 mm Browning. Výroba kapesních pistolí dvacátá léta o mnoho nepřežila.

Firma Simson & Co Suhl zároveň vyrábí i lovecké a sportovní zbraně. Malorážky, brokovnice, kulovnice….

Dva roky po nástupu Hitlera k moci byl majitel firmy Arthur Simson jakožto Žid uvězněn a po propuštění převedl pod nátlakem majetková práva firmy na gauleitera Fritze Sauckela, jenž závod přejmenoval na Berlin-Suhler Waffen- und Fahrzeugwerke (BSW).

V roce 1939 firma přechází pod společnost Gustloff Werke.

V období DDR byla značka Simson používána pro malé motocykly, dále však i pro jiné výrobky.  Jedním z názvů této firmy byl i název MEWA. Jednalo se o socialistické pokračování v tradici výrobní značky Merkel.

Kromě jiných majetkových přesunů a změn názvů společností vznikla z této firmy v roce 1994 firma Suhler Jagd und Sportwaffen GmbH. Tu pak převzala v roce 2003 firma Heckler&Koch.